Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

DAIVA MATONIENE

Türkiye'de Proje Lideri, EU4ETTR Projesi
porno türk porno full hd porno

DAIVA MATONIENE

Türkiye'de Proje Lideri, EU4ETTR Projesi

İklim Eylemleri için Çok Düzeyli Yönetişim Platformu ve Türkiye’de %100 Yenilenebilir Enerji Uygulamasına Doğru

 

Abstract

Türkiye’de İklim Eylemleri ve %100 Yenilenebilir Enerji Uygulamalarına Yönelik Çok Seviyeli Yönetişim Platformu (MLGP), Türkiye’yi iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara rağmen sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe taşımak için tasarlanmış çığır açıcı bir girişim olarak karşımıza durmaktadır. Bu makale, MLGP’nin kavramsallaştırılması, uygulanması, başarıları, engelleri ve gelecekteki gidişatını kapsayan kapsamlı bir analizini sunmaktadır. MLGP, özünde, yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında dikey ve yatay ortaklıkları teşvik eden, iklim yönetişimine yönelik işbirliğine dayalı bir yaklaşımı bünyesinde barındırmaktadır. MLGP, bir dizi kapasite geliştirme eğitimi, SECAP alt proje değerlendirmeleri, iletişim stratejileri ve SECAP el kitabı ve IT (bilgi teknolojileri) araçları gibi temel kaynakların geliştirilmesi yoluyla belediyeleri ve kurumları anlamlı iklim eylemi gerçekleştirmeleri için güçlendirmeyi amaçlıyor. MLGP’nin dinamik Marmara Bölgesi’ndeki test aşaması, paydaş katılımının, kapasite geliştirmenin ve yenilikçi sorun çözmenin önemini vurgulayarak, etkinliğinin kanıtlandığı bir zemin oluşturdu. Veri kullanılabilirliği, teknik uzmanlık ve kurumlar arası koordinasyon gibi zorluklar ortaya çıktı ve platformu gelecekteki ölçeklenebilirlik için uyarlanabilir çözümler ve stratejik öneriler geliştirmeye teşvik etti. İleriye dönük olarak belge, MLGP’nin ülke çapında yaygınlaştırılması için stratejik bir yol haritasının ana hatlarını çiziyor ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) gibi kilit paydaşlarla diyaloğu, bilgi aktarımını, fon seferberliğini ve paydaş katılımını vurguluyor. Sürdürülebilir ölçeklendirmeye yönelik öneriler arasında aşamalı bölgesel genişleme, ulusal iklim yasalarıyla entegrasyon ve güçlü izleme ve değerlendirme mekanizmaları yer alıyor. Sonuç olarak MLGP, işbirliği, inovasyon ve %100 yenilenebilir enerjiye geçiş için bir çerçeve sunan, Türkiye’de iklim yönetişimi için dönüştürücü bir modeli temsil ediyor. MLGP, test aşamasından alınan derslerden yararlanarak ve ileriye dönük bir yaklaşımı benimseyerek, Türkiye’nin iklim ve enerji gündemini şekillendirme ve sürdürülebilir, düşük karbonlu bir geleceğe doğru ilerlemeyi yönlendirme potansiyeline sahiptir.

 

Biyografi

Daiva Matonienė, sürdürülebilir çevre, iklim değişikliği ve kamu maliyesi yönetimi alanında 21 yıllık deneyime sahiptir. İktisat bilimleri alanında yüksek lisans ve yönetim ve yönetim alanında lisans derecesine sahiptir. Matonienė, Belediye Başkanları Sözleşmesi girişiminin Büyükelçisi olarak atanmıştır ve sürdürülebilir enerji ve iklim politikası geliştirme ve SECAP uygulaması konusunda deneyime sahiptir. Litvanya’da kamu finansmanı ve çevre yönetiminden sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda eski Çevre Bakan Yardımcısıdır. Halen EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi Proje Takım Lideri olarak görev yapmaktadır.