Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

BÜLENT EKİCİ

porno türk porno full hd porno

BÜLENT EKİCİ

Yenilenebilir Enerjinin Önemi ve Türkiye’deki Genel Durum

Abstract:

Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açı larından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mevcut durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık yüksek düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin kullanım oranları giderek artmaktadır.

Son yıllarda global trende ayak uyduran Türkiye’de de yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. 2016 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 35 GW olarak hesaplanırken, toplam elektrik üretiminin ise yüzde 35’i yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Bu kurulu gücün büyük çoğunluğunu hidrolik enerji oluşturmaktadır. Rüzgar ve güneş gibi modern yenilenebilir enerji çeşitleri olarak tanımlanan kaynakların oranları ise yıllar içerisinde artmasına rağmen henüz tatmin edici seviyelerde değildir.

Türkiye yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından oldukça iyi bir coğrafi konumdadır. Ancak yenilenebilir kaynaklı enerji üretim seviyesi düşük miktarlardadır. Potansiyel ve yararlanma arasındaki makasın bu denli açık olmasının altında maliyetler ve yasal düzenlemelerdeki eksiklikler gibi birçok etken yatmaktadır. Ülkenin enerjide dışa bağımlılık oranları göz önünde bulundurulacak olursa mevcut yenilenebilir enerji potansiyellerinin kullanıma kazandırılması uzun dönemde Türkiye açısından oldukça önemli bir hal almaktadır.

Bu durumu en kısa zamanda düzeltebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili her düzeyde eğitimlerin artıtılması gerekmektedir.

 

Biyografi

Dr. Bülent Ekici, Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Makina Mühendisliği Bölümü Profesörüdür. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısıdır. Araştırma alanları Mekanik Sistemlerin Tasarımı bölümündedir. Araştırma katkıları 50’den fazla bilimsel yayın ve kitapta dağıtıldı. Ekici, çeşitli lisans ve lisansüstü dersleri vermiştir: Sürekli Ortamlar Mekaniği, Makina Elemanları Tasarımı, Kompozit Malzemelerin Mukavemeti ve Mekaniği.