Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

BARIŞ ALİCAN KAĞAN

Uzman Yardımcısı - Life Enerji
porno türk porno full hd porno

BARIŞ ALİCAN KAĞAN

Uzman Yardımcısı - Life Enerji

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Ekonomik İndikatörler Kapsamında Değerlendirilmesi

Abstract

Yenilenebilir enerjinin çevresel ve sosyal etkilerinin yanısıra, ekonomik etkileri de vardır. Bunların arasında en önemli yeri tutan etki  enerjide dışa bağımlılıktır. Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bir payı enerji hammaddesi ithalatıdır. Yenilenebilir enerjinin kullanımının artması ile birlikte elektrik üretmek için kullanılan enerji hammaddelerinin ithalatı azalacaktır. Bu sonuç orta ve uzun vadede enerjide dışa bağımlılığı azaltarak, ülke ekonomisine katkı verecektir. Bir diğer etki ise yenilenebilir enerjinin kullanımının artması ile birlikte yatırımcıların ilgisinin artmasıdır. Bu durum yatırım yapmaya ve yatırım için gerekli finansmana erişimin kolay olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Yatırımcı açısından bir diğer konu ise yenilenebilir enerjinin yatırım maliyetleridir. Dünya ve Türkiye ölçeğinde yatırım maliyetlerinin ortaya konması, kısa ve uzun vadeli maliyetlerin belirlenmesi yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcı için önemli bir göstergedir. Yatırımcı için bir diğer önemli husus ise yenilenebilir enerji projelerinin karlılığıdır. Karlılık için maliyet analizi yapıldıktan ve  gelir modelleri ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde uygulanan tarife garantisi ve yerli ürün kullanımına ilişkin teşvik, yenilenebilir enerji projelerinin gelir modelleri olup karlılığı belirlemektedir. Bu çalışma kapsamında, yenilenebilir enerjinin ekonomik etkileri de ortaya konacaktır.

 

Biyografi

1989 yılında Ankara’da doğan Barış Alican Kağan, 2017 yılından itibaren Life İklim ve Enerji Ltd. Şti.’de çalışmaktadır. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünde devam etmekte ve “Türkiye Makroekonomisi ve Getiri Eğrisi” konusunda tez çalışması yapmaktadır.