Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

AYLİN GİRAY

porno türk porno full hd porno

AYLİN GİRAY

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı
(CCGS) – İklim Değişikliği Azaltımı (CCM) – Muğla

 

Abstract

İhtiyaç analizine göre, karbon emisyonlarının izlenmesi ve takibi, iklim değişikliği ve karbon ayak izi hakkında bilgi eksikliği, Muğla ilinin başlıca problemlerindendir. Mevcut durumun saptanmasından sonra, iklim değişikliği ile mücadele ve antropojenik sera gazlarının (GHG) azaltılması amacıyla stratejik bir yol haritası hazırladık. Hedef grupların var olan sorunla ilgili yaşadıkları sıkıntıları, paydaşlarla bir araya geldiğimiz toplantılarla belirledik.
İklim değişimi alanında, il idaresi ve yönetimsel anlamda otorite olmalarından gelen sorumluluklarından dolayı ilçe belediyeleri – çalışanları asıl hedef grubumuzdur. Ancak ilçe belediyeleri maalesef iklim değişimi ve sera gazlarının yoğunluğunu olumsuz olarak etkileyen unsurlar konusunda bilgi eksiğine sahip. İlçe belediyeleri iklim değişikliğine ve yüksek karbon emisyonuna neden olan faaliyetler hakkında sürdürülebilir ve düzenli bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İkinci hedef grup sivil toplum kuruluşlarıdır. STK’lar iklim değişikliği ve karbon emisyonları ile mücadele ederken hükümet kurumları ve vatandaşlar ile koordinasyonlarında yeterince uzlaşı sağlanamamaktadır. “İklim Değişikliği Azaltma Merkezi” gerekli bilgi kaynağını sağlayacaktır. Üçüncü hedef grup üniversitelerdir. Üniversiteler, özellikle akademik araştırma ve çalışmalarda kritik bir rol oynamaktadır. İhtiyaç analizine göre, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkileri üniversite- belediyeye- vatandaşlara- STK’ların koordinasyonuna dayanmalıdır.
Projemiz kapsamında iklim değişikliği proje ekibi oluşturulacak, iklim değişikliği izleme merkezi kurulacak, izleme sistemi oluşturulacak. Sürekli izleme, veri analizi ve karbon emisyonlarının düzenli raporlaması ile iklim değişikliği mobil uygulaması geliştirilecektir. Ayrıca, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği ile ilgili hem kamu çalışanlarının hem de sivil toplum örgütlerinin kapasiteleri yapılan eğitimlerle geliştirilecektir. Üçüncü bir aşama olarak, projemiz iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı, hedef kitleye ve nihai faydalanıcılara yönelik sera gazı emisyonlarının ve iklim değişikliğinin etkilerinin kamuoyuna sunulması, bir mobil uygulama kullanarak kentsel planlamaya ve eyleme yönelik önlemlere adapte olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Biography

1972 yılında Kırklareli’nde doğan Aylin GİRAY, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul’da deniz deşarjları, atık yönetimi ve atık su arıtımı konularında özel sektörde çalıştıktan sonra, 1999 yılında Çevre Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğünde çevre mühendisi olarak göreve başladı. 2015 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Giray evli ve 2 çocuk annesidir.