Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ARİF KÜNAR

Uzman
porno türk porno full hd porno

ARİF KÜNAR

Uzman

Kentsel Enerji Dönüşümünün Güçlendirilmesi: Belediye Enerji Masaları Enerji Yoksulluğuyla Mücadele ve 2050’ye Kadar Kaynak Verimli Binalara Giden Yol

 

Abstract

Bu makale “EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi” projesi kapsamında Türkiye’de Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı tarafından üretilmiştir. Bu Çoklu Donör Eylemi, Avrupa Birliği ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Enerji yoksulluğu, kentsel ortamlarda hassas nüfusların sağlığını, mali durumunu ve sosyal eşitliğini etkileyen önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu makale, Belediye Enerji Masalarının (BEM) oluşturulması önerisine odaklanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) enerji yoksulluğuna çözüm bulmaya yönelik girişimlerini incelemektedir. Bu masalar, enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerjinin benimsenmesini isteyen hanelere bilgi, teknik destek ve proje yönetimi hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır. Belgede, “Alo Enerji Danışma Masası”nın (AEDM) kurulması ve etkin masa operasyonları için personelin eğitilmesi de dahil olmak üzere proje teklifinin ana hatları çiziliyor. Ayrıca operasyonel çerçeveyi, topluluk katılım stratejilerini ve hassas durumdaki haneler üzerindeki potansiyel etkileri tartışmaktadır. Paydaşları, gönüllüleri ve akademik kurumları içeren işbirlikçi bir yaklaşımla bu belge, kentsel alanlardaki enerji yoksulluğunun azaltılmasına katkıda bulunmayı ve sürdürülebilir enerji geçişlerinin önünü açmayı amaçlamaktadır.

 

Biyografi

ODTÜ’den Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun olmuştur. Birçok yerli/yabancı sanayi-bina enerji verimliliği etüt ve uygulamalarında, “yeşil bina” çalışmalarında bulunmuştur. Şu anda; AB projelerinde, kamu ve özel sektörde enerji verimliliği, yeşil OSB ve Yeşil KOBİ mentörlüğü, ESCO-EPC uygulamaları, enerji izleme ve yönetimi, yenilenebilir enerji, SECAP, YEVDES, KABEV ve akıllı-dijital şehir projelerinde uzman-danışman-müşavir olarak yer almaktadır.

Halen kurucu olarak, VEN ESCO Bina Enerji Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Firması’nda; Kurucu Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. EYODER ve EDİDER kurucu üyesi, EMO, TTMD, SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Konseyi üyesidir.