Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ALPEREN SARI

Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi
porno türk porno full hd porno

ALPEREN SARI

Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Ardahan Belediyesinin Kapsamlı Envanter Değerlendirmesi: Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma ve Kaynak Yönetiminin Kolaylaştırılması

Abstract 1

Ardahan envanter raporu, Ardahan Belediyesi’nin yetki alanındaki maddi ve maddi olmayan varlıkların ayrıntılı bir değerlendirmesini sunmaktadır. Raporun amacı, belediyenin kaynaklarının, altyapısının ve hizmetlerinin mevcut durumunu değerlendirerek stratejik planlama, politika oluşturma ve sürdürülebilirlik girişimleri için bir temel oluşturmaktır.Envanter, kentsel altyapı, ulaşım ağları, kamu binaları, kültürel miras alanları, yeşil alanlar ve çevresel kaynaklar dahil olmak üzere çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Buna ek olarak, belediyenin mali varlıkları, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini de içermektedir. Veriler saha araştırmaları, coğrafi haritalama, paydaş istişareleri ve belediye kayıtlarının analizi yoluyla toplanmıştır. Temel bulgular, kritik altyapının yenilenmesi, daha verimli kaynak tahsisi, sürdürülebilir uygulamaların entegrasyonu ve gelişmiş toplum katılımı için yatırım ihtiyacına işaret etmektedir. Enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve toplu taşıma sistemi iyileştirmeleri gibi konuların ele alınması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın artırılması için tavsiyelerde bulunulmaktadır. Yerel toplulukları, işletmeleri ve politika yapıcıları karar alma sürecine dahil eden katılımcı bir yaklaşım çağrısında bulunmaktadır. Varlıkların mevcut durumunu belgeleyerek ve geliştirilmesi gereken alanları vurgulayarak rapor, Ardahan’ın sürdürülebilir kalkınma gündemini ileriye taşımak için önemli bir araç görevi görmektedir.

 

Enerji Dönüşümü Çağında Gemiler için Enerji Sistemi Analizi ve Modellemesinin Rolü

Abstract 2

Küresel iklim değişikliği ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi denizcilik sektöründe de büyük bir hızla devam ediyor. Denizcilik sektöründe Sera Gazı (GHG) Emisyonlarının Azaltılmasına yönelik ilk stratejisi olan “Gemilerden kaynaklanan GHG emisyonlarının azaltılmasına ilişkin İlk Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Stratejisi”, 2018 yılında Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nde (MEPC-72) kabul edildi. Günümüzde deniz taşımacılığımızı yeniden şekillendirmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için belirlenen oranların daha da sıkılaştırılmasına yönelik çalışmalar IMO öncülüğünde devam etmektedir. Bu çalışmada, dünya genelinde enerji sektöründe yaygın olarak kullanılan Referans Enerji Sistemi (RES) kavramının ve Karar Destek Araçlarının, önümüzdeki yıllarda denizcilik sektöründe alınacak önlemlerin uygulanabilirliğini görmek için kullanılmasının önemini anlatacağız. Bu kapsamda “Bir Petrol Ürünü Tanker Gemisinin” RES’i geliştirilmiştir.

 

Biyografi

Alperen Sarı – sırasıyla 2009 yılında Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Makine Mühendisliği bölümü ve 2019 yılında Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü Gemi Makineleri Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde Doktora Öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte ve gemi enerji sistemi analiz ve modellemesi üzerine araştırmalar yapmaktadır.