Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ALPEREN SARI

porno türk porno full hd porno

ALPEREN SARI

Bir Üniversite Kampüsünde Rüzgar Gücü Kurulumunun Windsim ile İncelenmesi

 

Abstract

İklim değişikliğinin tüm dünyada hissedilen olumsuz etkilerinin yanı sıra, artan küresel enerji talebi ve değişken maliyetler insanları temiz, sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji alternatifleri bulmaya zorluyor. Doğada var olan ve doğal süreçlerle enerji akışından sürekli elde edilebilen enerji olan yenilenebilir enerji, sürdürülebilir olması, yerellik sağlaması, ekonomik ve çevre dostu olması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda, güneş ve rüzgar enerjisi, enerji üretim maliyetleri ve kurulumunda ciddi bir azalma ile ön plana çıkmış ve üretimin payı dünya çapında artmıştır. Yenilenebilir enerjiden elektrik üreten teknolojiler sadece düşük maliyetleri nedeniyle değil, aynı zamanda iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle mücadeleye katkılarından dolayı da tercih edilmektedir. Bu içerikte; Bu çalışmanın amacı, rüzgar enerjisini kaynak olarak kullanan bir üniversite kampüsünün elektrik ihtiyacını karşılayacak rüzgâr türbinlerinin yerini rüzgâr üzerinden hesaplayarak rüzgar santrali kurulumunu incelemektir. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu yerleşkesine kurulabilen rüzgar türbinlerinin konumu, Kartal Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen 7 aylık rüzgar yoğunluğu ve yönüne göre rüzgâr programı ile hesaplanmıştır. Sonuç olarak, önerilen sistemin 2 rüzgar türbininin kurulumunun gerektirdiği miktardan fazlasını karşılayarak ilave gelir sağlayabileceği ve Deniz Harp Okulu kampüsü için toplam sera gazı emisyonunu azaltarak ekonomik ve çevre dostu bir uygulama olacağı değerlendirilmiştir.

 

Biyografi

Alperen Sari – sırasıyla 2009 yılında Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Makine Mühendisliği bölümü ve 2019 yılında Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü Gemi Makineleri Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde Doktora Öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte ve gemi enerji sistemi analiz ve modellemesi üzerine araştırmalar yapmaktadır.