Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

ALP KARGI

Belediye Başkanı, Merzifon
porno türk porno full hd porno

ALP KARGI

Belediye Başkanı, Merzifon

Yerel Yönetimlerde Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Dönüşüm

 

Abstract

Yerel yönetim kapsamındaki idareler; belediyeler, il özel idareleri, belediyelere bağlı idareler, mahalli idare birlikleri ve kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Yerel yönetim deyince ilk akla gelen kurum belediyelerdir. Belediyeler; 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişilerdir”. Bu kanunda bahsedilen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlar ise bulunulan çevresel, sosyal ve ekonomik koşullara göre değişkenlik göstermektedir.

Günümüz toplumlarında öncelikli olarak insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmelidir. Herhangi bir dil, din, inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, engelli veya cinsiyet ayrımı yapmadan tarafsızlık içerisinde hizmet sunulmalıdır. Bireyler bir bütün olarak değerlendirilmeli ve yönetim eşit olarak sağlanmalıdır. Özellikle çocuklar, engelliler ve kadınların temel haklarının korunmasına özen gösterilmeli ve cinsiyet eşitliği desteklenmelidir. Bu kapsamda Merzifon Belediyesi “Yerel Eşitlik Eylem Planı”nı hazırlamış ve uygulamalarını bu çerçevede yürütmektedir.

Değişen iklim koşulları tüm Dünya’yı etkilediği gibi, Merzifon’u da etkilemektedir. Yağış rejiminde düzensizlik, ani seller, artan kuraklık, azalan su kaynakları ve mevsimlerde değişmeler Merzifon’da gözlenmekte olan değişikliklerdir. Yerel yönetimler halkın güncel ihtiyaç ve sıkıntıları ile mücadele ederken; şehirlerini geleceğe de hazırlamak durumundadırlar. Merzifon Belediyesi çevreye karşı duyarlılığını ön plana alarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına katı önlemleri alarak “Karbon Ayak İzi Raporu”nu da hazırlamıştır.

Karbon Ayak İzi raporu ile genişleyen vizyonun sürdürülebilir olması da önem arz etmektedir. Şehri geleceğe hazırlamak, şehrin stratejik planını yeniden oluşturmakla başlamaktadır. İklim değişikliği ile ilgili önlemlerin alınması ve sıfır emisyon hedefine uygun hareket edilmesi sürdürülebilirlik raporunun da hazırlanması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Merzifon Karbon Ayak İzi Raporu’nun önerileri geliştirilerek “Merzifon Belediyesi Sürdürülebilirlik Raporu” oluşturulmuştur.

Merzifon Belediyesi; Avrupa Birliği’nin birkaç yıl içerisinde yerel eşitlik eylem planı, karbon ayak izi raporu ve sürdürülebilirlik raporu olmayan belediyelere herhangi bir fon ve hibe vermeyeceği gerçeğini öngörerek bu kıstasları şimdiden ve gerçek hesaplamalar ile tamamlayan ender ve öncü belediyelerden birisi olarak yerel yönetimlere örnek teşkil etmektedir.

 

Biyografi

14 Kasım 1972 tarihinde Merzifon da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Merzifon’da tamamladı.

1996 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Vatani görevini M.S.B. İç Tedarik Bölge Başkanlığı bünyesinde, yedek subay olarak Adana’da tamamladı. 1998 yılında Merzifon’da serbest veteriner hekim olarak görev yapmaya başladı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerini kazanarak Merzifon Belediye Başkanlığı görevine başladı. 31 Mart 2019  ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Merzifon Belediye Başkanlığı görevine tekrar layık görüldü. Suna KARGI ile evli olup, Yiğit ve Zeynep isimlerinde iki çocuk babasıdır.