Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

Ali KORSAN

Başkan, Silivri Çevre Koruma Derneği
porno türk porno full hd porno

Ali KORSAN

Başkan, Silivri Çevre Koruma Derneği

Trakya Bölgesinin Çevre Sorunlarına Rol Model Olarak Silivri

 

Abstract

Trakya’nın giriş kapısı olan Silivri; bölgemizdeki birçok yerle eşdeğer çevre sorunlarına sahiptir. Bunların başında, tarım arazilerinin üzerine kurulan sanayilerin, tarım alanlarını yok etmesi başa çıkılması gereken öncelikli sorunları oluşturmaktadır. Önelenemeyip kurulan kirli sanayi fabrikalarının atıkları arıtılmadan derelere deşarj edilmesi sonucuyla, Ergene Nehri örneğinde görüleceği gibi nehirlerimiz her geçen gün kaybedilmektedir.

Biographical Sketch

1997 yılından bu yana Silivri Çevre Derneği başkanlığı görevini üstlenmekteyim. Başkanlığı dönemi boyunca, Silivri’nin çevre sorunları ile etkin mücadelenin yanı sıra, başta Trakya bölgesi olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki çevre sorunları ile ilgili eylem, çalışma ve takip etmekteyim. Bu süreç içerisinde 1000 dönümlük Danamandıra Göllerinin üzerine kurulması planlanan torf ocaklarını üç yıllık bir mücadelenin akabinde durdurduk ve alanı birinci, ikinci ve üçüncü derece sit alanı ilan ettirdik.
Büyükçavuşlu’ya kurulması planlanan Kimyasal Atık Bertaraf tesisini köy halkı, muhtarlar ve siyasetçilerle birlikte 12500 imza topladık. Yine beraberinde halkı bilinçlendirmek adına paneller düzenledik. İlgili bakanlıklara imzaları ulaştırarak tesisin yapımını durdurduk.
Silivri Cezaevinin evsel atıklarının yağmur suyu kanalından Kula deresine akıtıldığını, bu derenin aracılığıyla tüm atıkların Marmara Denizine ulaşarak yüksek oranda kirlilik yarattığını tespit ettik. Bu tespitimizin ardından 3 yıllık bir mücadele süreci sonunda kamuoyu bilgilendirmesi nezdinde gerek yerel gerek ulusal yayın kuruluşlarına konu ile ilgili ropörtajlar verdik. Nihayetinde çabalarımız Silivri Cezaevine Yüksek Kapasiteli Biyolojik Arıtma Tesisi yapımı ile nihayet buldu.