Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

A. OKTAY DEMİRKAN

porno türk porno full hd porno

A. OKTAY DEMİRKAN

% 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçişte Sivil Toplum

 

Abstract

Ülkemizde çevre sorunlarının gündemin ön sıralarına gelmesi Çernobil nükleer kazası ile başlamıştır. Bu ortamda çevre koruma örgütlerinin birbirleriyle iletişimi, deneyim paylaşımı, birlikte mücadelenin örgütlenmesi hız kazandı ve bir gereklilik haline geldi.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE) Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP), DAÇE ve BAÇEP in birlikte çalışmalarıyla oluşan Akdeniz Çevre Platformu (AKÇEP) ve bu örgütlenmelerin başka bölgelere de model olması sonucu bölgesel platformlar kuruldu. Türkiye Çevre Platformu’nun (TÜRÇEP) kurulması ise bu gelişmenin kaçınılmaz bir sonucuydu.

Çevre koruma örgütlerimizin mücadeleleri başlıca 2 konuya odaklıydı. Bunlar; Bir biri ardına kurulan ve planlanan termik santraller ile nükleer santrallerdi.

Dünyamız hızla kirleniyor,  küresel ısınma sonucu iklimler değişiyordu.

Enerji, vazgeçilemez bir gereksinimdi ve çevreyi kirletmeden enerji üretmenin yolunun bulunması gerekliydi. Daha da zor olan karar vericilerin buna inandırılmasıydı.

Çevre koruma çalışmalarımızı çevre örgütlerinin dışına da taşınması, meslek odalarının, sendikaların,  tüm sivil toplum kuruluşlarının bu mücadeleye katılması, EMO örneği uzman kuruluşların katılımıyla sadece sorunların değil çözümün de tartışılması, diğer bir deyişle sadece karşı çıkmak yerine, çözümü de önermek gerekiyordu. Temiz enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin topluma tanıtılması, geliştirilmesi, yatırımcıların bu alana yönlendirilmesi amacıyla da Temiz Enerji Platformu (TEP) kuruldu ve böylece tartışma alanı daha da genişletilmiş oldu.

Günümüzde konuya ilişkin Ar-Ge çalışmaları sonucu yenilenebilir enerji diğer seçeneklere göre daha ucuz bir hale gelmiştir.

Bundan sonra bizlere düşen yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, karar vericilerin ikna edilmesi, temel bir insan hakkı olan sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkının yaşama geçirilmesi, enerji savaşlarının sona erdirilmesi, barış ortamının sağlanması olacaktır.

 

Biography

07.06.1942 Günü Ankara’da doğdum. 1959 yılında Ankara Gazi Lisesi’nden 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 1967 yılından beri İskenderun’da serbest eczacılık yapıyorum.

1986 yılında İskenderun Çevre Koruma Derneği’nin kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çevre koruma çalışmalarıma başladım ve halen bu derneğin üyesiyim.

1991 yılında Doğu Akdeniz Çevre Platformu (DAÇE) ‘nin oluşumunda yer aldım ve o 2007 yılına kadar DAÇE’nin Ortak Sekreterlik görevini yaptım.

23 Temmuz 2005 te Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) oluşumunda yer aldım ve halen TÜRÇEP’in Sekreterlik görevini yürütüyorum.

Çevre Koruma konusundaki birikimim kendi çabalarımla oluşmuştur. Toplumun her kesimine yönelik çok sayıda konferans, panel konuşmacısı olarak bilgilendirme çalışmalarına katıldım.

Nükleer Karşıtı Platform, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Platformu çalışmalarına katkıda bulundum. İskenderun’da; Savaş Karşıtı Platform, Ulla Karşıtı Platform, Cumhuriyet ve Demokrasi Platformu vb. platform oluşumlarına katkıda bulundum.