Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

Konferans Başlıkları

porno türk porno full hd porno

Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Yerel İstihdam için Yenilenebilir Enerji

Enerjide Ekonomi, Çevre ve Politika Konuları

 • Enerji Ekonomisi, Teşvikler
 • Yenilenebilir Enerjinin Ticarileştirilmesi
 • Enerji Politikaları, Karar Destek Modelleri
 • Yasal Altyapı
 • Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu Önündeki Engeller
 • İklim Değişimi Etkileri, Mitigasyon ve Adaptasyon
 • Karbon Yönetimi ve Finansmanı
 • Küresel Isınmaya Yenilenebilir Çözümler
 • Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği
 • Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesi ve Toplumsal Maliyetler

Yenilenebilir Enerji Sistem ve Teknolojileri

 • Yenilenebilir Elektrik (Güneş, Rüzgâr, Biokütle, Jeotermal)
 • Güneş Enerjisinden Endüstriyel Proses Isısı
 • Güneş ile Isıtma ve Soğutma
 • Biokütle Enerjisi ve ilgili Teknolojiler
 • Jeotermal Enerji Teknolojiler
 • Yenilenebilir Enerjinin Depolanması
 • Şebeke Bağlantıları, Yenilenebilir Enerji Tarifeleri ve Destek Mekanizmaları
 • Akıllı Şebekeler ve Güç Yönetimi
 • Hidrojen ve Yakıt Hücreleri

Sektörlerde % 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş

 • Ulusal Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Eylem Planları
 • Yerel/tarımda Enerji Arzı
 • Konutlarda Enerji Arzı
 • Endüstriyel Enerji Arzı
 • Ulaştırma Enerji Arzı

“Enerji Verimliliği “Sıfır Enerji” Konsepti

 • Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım
 • Enerji (+) Binalar
 • Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği
 • Ulaştırmada Enerji Verimliliği
 • Konutlarda Enerji Verimliliği
 • En İyi Mevcut Teknolojilerde Standartlaşma

% 100’e Geçişte Yerel ve Küresel Seviyede Eylemler

 • Enerjide Eğitim ve Öğretim
 • Yenilenebilir Enerji ve Toplum
 • Her Seviyede Kapasite Geliştirme
 • Yenilenebilir Enerjide Kaynak Değerlendirilmesi

Enerjide Geçiş

 • Avrupa Deneyimi
 • Küresel Deneyimler
 • Yerel Deneyimler