Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı

Konferans Başlıkları

porno türk porno full hd porno

%100 Yenilenebilir Enerji Mümkün

 

%100 Geçişin Ekonomi Politiği

• Yenilenebilir enerji projeleri ve dağıtılmış enerji üretiminin ekonomisi.
• %100 geçişin ekonomi politiği: yerel, ulusal ve küresel.
• Özel veya kamusal? enerji planlamasında devletin rolü.
• Enerji politikası: yenilenebilir enerjinin yasal yapısı.
• Enerji politikaları: karar destek modelleri.
• Dışsal maliyetlerin ve haksız teşviklerin içselleştirilmesi.
• Yenilenebilir enerji ve enerji güvenliği.
• Karbon yönetimi ve finans.
• Küresel çevre değişikliği ve ekosistemler yönetimi.
• %100 yenilenebilir enerji için kapasite oluşturma ve eğitim.
• Geçişte kamu kurumlarının rolü.
• Küresel seviyede değişime yönelik itici güçler.
• En iyi uygulamalar: Danimarka, Almanya ve diğerleri.

Yenilenebilir Enerjiye %100 Geçiş: Enerji Son Kullanım Verimliliği

• Enerji yoğun süreçlerde verimlilik.
• Endüstride enerji verimliği.
• İnşa edilmiş çevrede enerji verimliliği.

%100 Geçiş: İnşa Edilmiş Çevre

• Sıfır enerji ve binalarda enerji verimliliği, sıfır karbon şehirler.
• Sıfır atık planı.
• Sürdürülebilir mimari ve tasarım.
• Yenilenebilir enerji ile bölgesel ısıtmasının ekonomisi.
• Küresel en iyi uygulamalar.

Yenilenebilir Enerji’den Güç ve Isı Üretimi (Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, vb.)

• Yenilenebilir kaynaklardan elektrik ve proses ısısı üretimi.
• Dağıtılmış üretim – merkezi üretim.

Güç Şebekesi

• Yenilenebilir enerjinin depolanması, şebeke bağlantıları, akıllı şebekeler ve enerji yönetimi.
• Akıllı şebeke standardizasyonu, hükümet politikası ve arazi düzenlemesi.
• Talep tarafı yönetimi.
• Akıllı şebekede en iyi uygulamalar.

Ulaşım

• Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kent ulaşımı planlamasında enerji nihai kullanım
verimliliği yaklaşımları.
• Mobilite yönetimi, akıllı ulaşım sistemleri.
• EA (elektrikli araç) ve HA (hiç araç içermeyen çözümler).
• En iyi uygulamalar.

Yerel Yönetim ve Enerji Üretiminde Toplumun Gücü

• Çevrenin korunmasında yerel idarelerin yetki ve sorumlulukları.
• Enerji üretimi: yerel yönetimlerin ve özel girişimlerin hakları.
• Toplumun gücü: enerji sektöründe değişim?
• Yenilenebilir enerji üretiminin yerel mülkiyeti ile ilgili en iyi uygulamalar.

%100 Dönüşüm: Eğitim, Yaygınlaştırma ve Finansman

• Geçiş için kamunun eğitimi ve yeterli kamu desteğinin geliştirilmesi.
• Etkin bir medya stratejisinin geliştirilmesi.
• Etkin bir sosyal medya stratejisinin geliştirilmesi.
• Yatırımlar için gerekli finansmanın bulunması ve daha fazla desteğin sağlanması.
• Devlet desteği olmadan değişimin nasıl yapılacağının tespiti.
• İş dünyası ve diğer paydaşların yapabilecekleri konusunda fikirlerin paylaşımı ve geliştirilmesi.
• World Solidarity Fund; UNDP’s Thematic Trust Funds; Gef Funding gibisürdürülebilir
ekonomik fırsat programlarına geçişin finansmanı için önerilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi.